Добре дошли в интернет страницата на Съюза на учените - Русе.Можете да отправяте мнения и препоръки на
e-mail: suruse@ru.acad.bg
       stoyanov@ru.acad.bg


 
Copyright © 1998 - 2006 Съюз на учените - Русе, e-mail: suruse@ru.acad.bg

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ
СТРУКТУРА НА СУ-РУСЕ
Висш ръководен орган на Съюза на учените - Русе е Общото събрание на пълномощниците
Web design and support by IStoyanov
ул."Кoнстантин Иречек" № 16, Русе 7000
тел.: 082 / 828-135, e-mail: suruse@ru.acad.bg
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ - РУСЕ


Допълнителните административни дейности на СУ - Русе се изпълняват от координатор. Той отговаря за координацията между Съюза на учените в България и СУ-Русе, между Ръководството на СУ-Русе, на УС на СУ-Русе и отделните съюзни членове. Участва в организирането на заседанията на УС, на ОСП, на тържествени срещи, на организирането на научни конференции и форуми, срещи с граждани и др.