Добре дошли в интернет страницата на Съюза на учените - Русе.Можете да отправяте мнения и препоръки на
e-mail: suruse@ru.acad.bg
       stoyanov@ru.acad.bg


 
Copyright © 1998 - 2006 Съюз на учените - Русе, e-mail: suruse@ru.acad.bg
РЪКОВОДСТВО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Web design and support by IStoyanov
Състав на ръководството на Управителния съвет на СУ - Русе:


проф. дтн инж. Христо Иванов Белоев - Председател на УС


проф. д-р вет. Владимир Георгиев Хвърчилков - Зам.-председател


доц. д-р инж. Теодор Божидаров Илиев - Секретар


доц. д-р инж. Ивайло Стоянов - Протоколчик
               
ул."Кoнстантин Иречек" № 16, Русе 7000
тел.: 082 / 828-135, e-mail: suruse@ru.acad.bg
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ - РУСЕ