Добре дошли в интернет страницата на Съюза на учените - Русе.Можете да отправяте мнения и препоръки на
e-mail: suruse@ru.acad.bg
       stoyanov@ru.acad.bg


 
Copyright © 1998 - 2006 Съюз на учените - Русе, e-mail: suruse@ru.acad.bg
ПРОЯВИ
       СУ-Русе ежегодно провежда научни конференции, симпозиуми, семинари и дискусии с местно, национални и международно участие, както и представяне на научни трудове и друга авторска литература.
       Част от по-важните научни прояви през последните няколко години са:
  • Русе - транспортен възел в североизточна България.
  • Екологични проблеми на гр. Русе и региона му - задачи пред науката в Русе.
  • Математика, информатика и съвременни комуникации.
  • Научно-практическа конференция на тема "Горещи точки в педиатрията".
  • Юбилейна научна конференция на Русенски Университет "Ангел Кънчев".
       СУ-Русе организира изследване и дискусии по "Състояние и приноси на машиностроителната наука в Русенския университет и перспективи за развитието й", "Приноси и перспективни възможности на факултет "Електротехника., електроника и автоматика" за развитието на промишлеността, селското стопанство и комуникациите", делови срещи с партньори и потребители и др.
       


       СУ - Русе е съучредител на:
НАУЧНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ
Web design and support by IStoyanov
ул."Кoнстантин Иречек" № 16, Русе 7000
тел.: 082 / 828-135, e-mail: suruse@ru.acad.bg
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ - РУСЕ