Добре дошли в интернет страницата на Съюза на учените - Русе.Можете да отправяте мнения и препоръки на
e-mail: suruse@ru.acad.bg
       stoyanov@ru.acad.bg


 
Copyright © 1998 - 2006 Съюз на учените - Русе, e-mail: suruse@ru.acad.bg
КОНТРОЛЕН СЪВЕТ
       Контролният съвет на СУ - Русе осъществява оперативен контрол върху дейността на Съюза. Той е в състав:

  • доц. д.е.с. Йорданка Пасева Велчева - Председател на КС на СУ - Русе.

  • проф. д-р инж. Емил Маринов Иванов - член.

  • доц. д-р Любомир Златанов Златев - член.

Web design and support by IStoyanov
ул."Кoнстантин Иречек" № 16, Русе 7000
тел.: 082 / 828-135, e-mail: suruse@ru.acad.bg
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ - РУСЕ