Известия на Съюза на учените - Русе
От 1998 година СУ - Русе издава "Известия на Съюза на учените - Русе ". Тo излиза в пет серии:
  
Главен редактор на "Известия на Съюза на учените - Русе " е проф. д-р Златоживка Здравкова, а предпечатната подготовка се извършва от  доц. д-р инж. Ивайло Стоянов.
Издания:


               2002; 2004; 2007; 2009; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2022;  


               2003; 2006; 2011;


               2003; 2005; 2011; 2015


               2011; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023       


               2004; 2007; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018