Добре дошли в интернет страницата на Съюза на учените - Русе.Можете да отправяте мнения и препоръки на
e-mail: suruse@ru.acad.bg
       stoyanov@ru.acad.bg


 
Copyright © 1998 - 2006 Съюз на учените - Русе, e-mail: suruse@ru.acad.bg
ОСНОВНИ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА СУ - РУСЕ
       Основни структурни звена на СУ - Русе са научните секции, които включват най-малко 10 доброволни членове от дадената научна област. Секциите са изградени по логическата структура на науката, както следва:

 • Машиностроителни науки и технологии
       Председател - доц. д-р инж. Александър Кирилов Иванов
       
 • Земеделска техника и технологии
       Председател - проф. д-р инж. Огбнян Любенов Алипиев
       
 • Електротехника, електроника и автоматика
       Председател - доц. д-р инж. Теодор Божидаров Илиев
        
 • Транспорт
       Председател - доц. д-р инж. Иван Илиев Евтимов

 • Икономика и право
       Председател - доц. д-р Антон Недялков Недялков
       
       Председател - доц. д-р Цецка Григорова Рашкова
       
 • История
       Председател - доц. д-р Любомир Златанов Златев

 • Ветеринарна медицина
       Председател - проф. д-р Владимир Георгиев Хвърчилков

 • Медицина и стоматология
       Председател - д-р мед. Свилен Досев Досев, д-р

 • Аграрни науки
       Председател - гл. ас. д-р Диана Христова Маринова

 • Филологическа
       Председател - доц. д-р Руси Димитров Русев

 • Европеистика
       Председател - проф. дн. Пенка Емилова Ангелова

 • Физическо възпитание, спорт и кинезитерапия
       Председател - проф. д-р Антоанета Иванова Момчилова

 • Отговорник издателска дейност
       доц. д-р инж. Ивайло Стефанов Стоянов


       Ръководен орган на научната секция е Oбщото събрание, в което участват всички нейни членове. Общото събрание на секцията избира председател и научен секретар, които я представляват в управителните органи на Съюза. Съюзните членове са обединени в структурни звена (научни секции).

Web design and support by IStoyanov
ул."Кoнстантин Иречек" № 16, Русе 7000
тел.: 082 / 828-135, e-mail: suruse@ru.acad.bg
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ - РУСЕ