Добре дошли в интернет страницата на Съюза на учените - Русе.Можете да отправяте мнения и препоръки на
e-mail: suruse@ru.acad.bg
       stoyanov@ru.acad.bg


 
Copyright © 1998 - 2006 Съюз на учените - Русе, e-mail: suruse@ru.acad.bg
СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ НА СУ - РУСЕ
       Отдих:

       Правила за разпределение на картите за почивка в Международния дом на учените "Фредерик Жолио-Кюри", КК Св. Константин.        Всички желащи да почиват е необходимо да подадат молба по образец и анкетна карта.
               
       Полезно:
       Членовете на СУ - Русе ползват намаление в клуб-ресторант "Корсар", намиращ се в Дома на учените - Русе.
Web design and support by IStoyanov
ул."Кoнстантин Иречек" № 16, Русе 7000
тел.: 082 / 828-135, e-mail: suruse@ru.acad.bg
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ - РУСЕ