Добре дошли в интернет страницата на Съюза на учените - Русе.Можете да отправяте мнения и препоръки на
e-mail: suruse@ru.acad.bg
       stoyanov@ru.acad.bg


 
Copyright © 1998 - 2006 Съюз на учените - Русе, e-mail: suruse@ru.acad.bg
ЧЛЕНСКИ ВНОС В СУ - РУСЕ
       С решение на Общото събрание на пълномощниците размерът на годишния членски внос в СУ - Русе  е както следва:

  • Встъпителен (еднократно за новоприети) - 5 лв.
  • Индивидуален - 12 лв.
  • За асоциирани - 4 лв.
  • За пенсионери - 4 лв.
  • Колективен - 1 минимална работна заплата.
  • За тези, които са били преди години членове на СУ-Русе, но са прекъснали членството си (не са си плащали членството) и желаят да го подновят заплащат 3 такси (две за минали години плюс една за текущата).
Web design and support by IStoyanov
ул."Кoнстантин Иречек" № 16, Русе 7000
тел.: 082 / 828-135, e-mail: suruse@ru.acad.bg
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ - РУСЕ