Добре дошли в интернет страницата на Съюза на учените - Русе.Можете да отправяте мнения и препоръки на
e-mail: suruse@uni-ruse.bg
       stoyanov@uni-ruse.bg
Copyright © 1998 - 2006 Съюз на учените - Русе, e-mail: suruse@uni-ruse.bg
ул."Кoнстантин Иречек" № 16, Русе 7000
тел.: 082 / 828-135, e-mail: suruse@ru.acad.bg
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ - РУСЕ


Web design and support by IStoyanov
 
Copyright © Съюз на учените - Русе, e-mail: suruse@uni-ruse.bg
Web design and support by IStoyanov
Излезе новият брой на научното списание

"ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ - РУСЕ"

Серия 4 МЕДИЦИНА И ЕКОЛОГИЯ

изтеляне: ТОМ 9, 2019