Добре дошли в интернет страницата на Съюза на учените - Русе.Copyright © Съюз на учените - Русе, e-mail: suruse@uni-ruse.bg
ул."Кoнстантин Иречек" № 16, Русе 7000
тел.: 082 / 828-135, e-mail: suruse@ru.acad.bg
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ - РУСЕ


Web design and support by IStoyanov
Новини

Във връзка със Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването се отменят всички масови мероприятия, организирани от СУ - Русе.

Излезе новият брой на научното списание  "Известия на Съюза на учените - Русе", Серия 4 МЕДИЦИНА И ЕКОЛОГИЯ, Том 10, 2020


Съюз на учените Русе

Ви поздравява

С настъпването на Рождество Христово
и Ви пожелава Щастлива Нова 2021 година,
изпълнена със здраве, радост, успехи  и щастие!