Добре дошли в интернет страницата на Съюза на учените - Русе.Можете да отправяте мнения и препоръки на
e-mail: suruse@ru.acad.bg
       stoyanov@ru.acad.bg


НОВИНИ
ул."Кoнстантин Иречек" № 16, Русе 7000
тел.: 082 / 828-135, e-mail: suruse@ru.acad.bg
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ - РУСЕТържественото събрание по случай 1-ви ноември Ден на народните будители ще се проведе на 30 октомври (вторник) 2018 г. от 18,00 часа в Дома на учените - Русе, ул."Константин Иречек" № 16.


Дневен ред:
1. Доклад по повод празника;
2. Връчване на удостоверения и членски книжки на нови членове;
3. Празничен коктейл.
ЗАПОВЯДАЙТЕ!